Στη λίστα με τις νόσους εντάσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την επαγγελματική εξουθένωση (burnout), προσφέροντας έτσι στους γιατρούς παγκοσμίως τα κατάλληλα εργαλεία για τη διάγνωσή της. Η προσθήκη στη σχετική λίστα του Οργανισμού (Διεθνής Ταξινόμηση των Ασθενειών - ICD) ανακοινώθηκε τη περασμένη Δευτέρα, κατά την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (World Health Assembly) στη Γενεύη, έναν χρόνο μετά τη σύσταση ειδικών στον τομέα της υγείας από όλο τον κόσμο.

Η επαγγελματική εξουθένωση αναμένεται να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ασθένεια το 2022, παρέχοντας εκτός από τους επαγγελματίες υγείας και στους ασφαλιστές τις οδηγίες ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να καλύπτουν τα συμπτώματα της νόσου.

Σημειώνεται ότι οι επιστήμονες του ΠΟΥ περιγράφει το burnout ως «χρόνιο στρες στον χώρο εργασίας που δεν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς», παραθέτοντας τρία καθοριστικά συμπτώματα:

n Αίσθημα εξάντλησης και απώλεια ενέργειας.

n Αυξημένη ψυχική απόσταση από την εργασία ή αίσθημα αρνητισμού ή κυνισμού σχετικών με την εργασία.

n Μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα.

Οι ίδιοι εντούτοις διευκρινίζουν ότι «η επαγγελματική εξουθένωση αναφέρεται ειδικά σε φαινόμενα εντός του επαγγελματικού πλαισίου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιγραφή εμπειριών σε άλλους τομείς της ζωής».

Στόχος είναι η διάκριση του burnout από άλλους τύπους διαταραχής προσαρμογής, διαταραχές που σχετίζονται ειδικά με το στρες, το άγχος ή διαταραχές σχετιζόμενες με τον φόβο και τις διαταραχές της διάθεσης - για την καθεμία από τις οποίες υπάρχει ξεχωριστή ταξινόμηση.

«Είναι η πρώτη φορά που η επαγγελματική εξουθένωση αναγνωρίζεται επίσημα στην ICD», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Tarik Jasarevic. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια λίστα προστέθηκαν ακόμη η «καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά» ως ψυχική διαταραχή και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, όταν αυτά γίνονται εθισμός. Αντίθετα, στη νέα λίστα καταργείται η κατάταξη της διεμφυλικότητας (transgenderism) ως «ψυχική διαταραχή» και περιγράφεται πλέον ως μια «κατάσταση που σχετίζεται με τη σεξουαλική υγεία».