Το «σύμπτωμα» της έλλειψης πολιτικού διαλόγου και επικοινωνίας

Πηγαίνοντας προς τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εμφανές ότι η EE πάσχει από το «σύμπτωμα» του ελλείμματος επικοινωνίας, το οποίο αντανακλάται στην έκδηλη δυσκολία των ευρωπαϊκών θεσμών να συνδεθούν με τους πολίτες στο πλαίσιο ενός κοινού δημόσιου διαλόγου, με τους τελευταίους να εμφανίζονται εδώ και χρόνια αποξενωμένοι από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό αποτελεί βασικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το «σύμπτωμα» της έλλειψης πολιτικού διαλόγου και επικοινωνίας.