Ναι στην Ευρώπη, όχι στους θεσμούς

Παρά τις συνεχείς και αλληλεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ κρατών και πολιτών, που δημιουργούνται από το κεφάλαιο, το εμπόριο, την ανθρώπινη κινητικότητα και συνδέουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ, οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της «εσωτερικοποίησης», δηλαδή από την προσαρμογή των εξελίξεων της ΕΕ στις εθνικές αφηγήσεις, πεποιθήσεις και αγωνίες. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ναι στην Ευρώπη, όχι στους θεσμούς.