Ο Δ. Κρεμαστινός γράφει για το ασβέστιο πάνω στις στεφανιαίες αρτηρίες