Σε παλαιότερο άρθρο της αυτή η στήλη κατέληγε ότι η αξονική στεφανιογραφία κερδίζει συνεχώς έδαφος όσον αφορά την ακρίβεια της διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου. Σήμερα, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κλασικό περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (JACC) υποστηρίζει ότι με ειδικό πρόγραμμα μπορεί όχι μόνο να απεικονίσει την παρουσία αθηρωματικών πλακών (στενώσεων) πάνω στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς αλλά και να αξιολογεί ακόμα και τη ροή του αίματος μέσα σε αυτές.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό βήμα διότι από ετών έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και με την κλασική στεφανιογραφία αυτό που βλέπουμε σαν στένωση δεν είναι η πραγματική στένωση καθώς, στην ουσία, μπορεί να διαφέρει ακόμα και ±30%, ανάλογα με τη δυναμική που έχουν τα τοιχώματα της στεφανιαίας αρτηρίας εκείνη τη δεδομένη στιγμή που γίνεται η εξέταση. Αυτό που επίσης αποδείχθηκε από τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι ο πραγματικός βαθμός της στενώσεως ύστερα από τη μελέτη της ροής του αίματος είχε ιδιαίτερη σχέση με τα καρδιακά συμβάματα (έμφραγμα, στηθάγχη, θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας) που παρουσίαζαν οι ασθενείς σε μια παρακολούθηση τεσσάρων ετών. Η μελέτη αυτή εφόσον επιβεβαιωθεί και από άλλες ανάλογες μελέτες ανοίγει νέους δρόμους όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και για την πρόγνωση της εξέλιξης των ασθενών. Μάλιστα με βάση το αποτέλεσμα της αξονικής στεφανιογραφίας θα αποφασίζεται εάν θα πρέπει να γίνει επεμβατική ή φαρμακευτική θεραπεία. Αν τα δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει ο άρρωστος να αντιμετωπισθεί επεμβατικά, τότε και μόνο τότε θα συνιστάται να γίνει η κλασική στεφανιογραφία με στόχο την εμφύτευση ενός ή το πολύ δύο stents ή να υποβληθεί ο άρρωστος σε εγχείρηση Bypass.

 

Σήμερα, η κλασική στεφανιογραφία είναι επιβεβλημένο να γίνεται άμεσα σε περιπτώσεις προεμφραγματικής στηθάγχης ή εμφράγματος. Οταν δηλαδή εμφανίζεται αιφνίδιος πόνος στο κέντρο του στήθους με ή όχι αντανάκλαση στον λαιμό, στις ωμοπλάτες, στα χέρια ή την κοιλιά σε μικρή προσπάθεια ή σε ηρεμία. Ο πόνος με τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά σηματοδοτεί το σπάσιμο μιας αθηρωματικής πλάκας και τη δημιουργία θρόμβου μέσα στην αρτηρία.

Στην περίπτωση αυτή, η κλασική στεφανιογραφία μας δείχνει πού βρίσκεται ο θρόμβος, ο οποίος φράζει 90%-100% την αρτηρία. Ακολουθεί άμεσα η αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) και η τοποθέτηση stent, με στόχο να παραμένει η αρτηρία ανοικτή. Συμπερασματικά, η αξονική στεφανιογραφία είναι μέθοδος που απεικονίζει με ακρίβεια την ύπαρξη ή μη ύπαρξη στεφανιαίας νόσου.

Ο Δημήτρης Θ. Κρεμαστινός είναι ομότιμος καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών