Το νέο σύστημα διορισμού, αποτέλεσμα όχι δημόσιας διαβούλευσης αλλά μιας διαρκούς προσπάθειας σολομώντειων συμψηφισμών και άμβλυνσης των εντάσεων, αυτό που σίγουρα επιτυγχάνει είναι η πλήρης και οριστική απαξίωση των πτυχίων. Πολλά τα ερωτηματικά. Ευνοείται το δημόσιο σχολείο ή απλώς επικυρώνεται ο ταξικός χαρακτήρας του συστήματος επιλογής; Στελεχώνεται προοδευτικά το σχολείο με παιδαγωγικά και διδακτικά επαρκείς εκπαιδευτικούς ή πριμοδοτούνται οι έχοντες την οικονομική ευχέρεια να συνεχίζουν επ’ άπειρον τις σπουδές τους κυνηγώντας τα πολυπόθητα τυπικά ακαδημαϊκά «προσόντα», τα οποία δεν εξασφαλίζουν κατ’ ανάγκη και παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια; Οσοι αποφοίτησαν από καθηγητικές σχολές καλούνται να αποδείξουν, προκειμένου να αποκτήσουν τον γλίσχρο μισθό και την κοινωνική απαξίωση του καθηγητή, είτε την προϋπηρεσία τους ως αναπληρωτές, θεωρούμενοι εκ προοιμίου ως έχοντες αυξημένα «ουσιαστικά προσόντα» είτε τα αυξημένα «ακαδημαϊκά προσόντα» τους, αφού δεν υπηρέτησαν για διάφορους λόγους. Αρα, αποκλείονται, εκ των πραγμάτων, όλοι όσοι αποφοίτησαν τα τέσσερα – τουλάχιστον – τελευταία χρόνια και, προφανέστατα, δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν παρά μόνο το πτυχίο τους ή έστω μια πιστοποίηση, κάποιο μεταπτυχιακό στην καλύτερη περίπτωση,  υποαπασχολούμενοι πολλοί εξ αυτών στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται, δε, για την επόμενη 25ετία ίσως, λαμβάνοντας υπόψη το δημογραφικό πρόβλημα, την προϊούσα συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού και τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης. Επίσης, τα κοινωνικά κριτήρια αποκλείουν – και αυτά – τους νεότερους απόφοιτους καθώς και τις γυναίκες που επέλεξαν να μην ανταποκριθούν στον αναπαραγωγικό ρόλο τους. Τα όποια κοινωνικά κριτήρια και τα ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν σαφώς να προσμετρώνται μετά τον διορισμό, για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις, τη βαθμολογική εξέλιξη. Το συμπέρασμα είναι πως αφού καταργήθηκε η επετηρίδα και αφού ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ κοστίζει, αρχίσαμε τις «εκπτώσεις» και τα «παζάρια». Χαμένος; Προφανώς, όποιος νέος παραμένει σε αυτή τη χώρα.