Διεθνείς κρίσεις και ευθύνη ενημέρωσης

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου άνοιξε μια νέα περίοδος συγκρούσεων και παγκόσμιων ζητημάτων ασφάλειας. Επίσης, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενίσχυσε τη δυνατότητα των ΜΜΕ να προσφέρουν αδιάκοπη ροή ειδήσεων και τη δυνατότητα να καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο η επίδραση που έχουν τα ΜΜΕ στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διεθνείς κρίσεις και ευθύνη ενημέρωσης.