Πολίτης Σεραφείμ

08 Αυγούστου 202005 Αυγούστου 202001 Αυγούστου 202018 Ιουλίου 202011 Ιουλίου 202010 Ιουλίου 202004 Ιουλίου 202027 Ιουνίου 202025 Ιουνίου 202020 Ιουνίου 202017 Ιουνίου 202013 Ιουνίου 202005 Ιουνίου 202030 Μαΐου 202023 Μαΐου 202021 Μαΐου 202020 Μαΐου 202016 Μαΐου 202009 Μαΐου 202008 Μαΐου 202002 Μαΐου 202025 Απριλίου 202017 Απριλίου 202015 Απριλίου 202011 Απριλίου 202004 Απριλίου 202030 Μαρτίου 202010 Μαρτίου 202007 Μαρτίου 202029 Φεβρουαρίου 202022 Φεβρουαρίου 202017 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202008 Φεβρουαρίου 2020