Χαραλαμπίδης Τάκης

24 Ιανουαρίου 200123 Ιανουαρίου 200122 Ιανουαρίου 200120 Ιανουαρίου 200119 Ιανουαρίου 200118 Ιανουαρίου 200117 Ιανουαρίου 200116 Ιανουαρίου 200113 Ιανουαρίου 200112 Ιανουαρίου 200111 Ιανουαρίου 200110 Ιανουαρίου 200109 Ιανουαρίου 200118 Δεκεμβρίου 200016 Δεκεμβρίου 200015 Δεκεμβρίου 200014 Δεκεμβρίου 200013 Δεκεμβρίου 200012 Δεκεμβρίου 200011 Δεκεμβρίου 200009 Δεκεμβρίου 200008 Δεκεμβρίου 200007 Δεκεμβρίου 200006 Δεκεμβρίου 200005 Δεκεμβρίου 200004 Δεκεμβρίου 200002 Δεκεμβρίου 200001 Δεκεμβρίου 200030 Νοεμβρίου 200029 Νοεμβρίου 200028 Νοεμβρίου 200027 Νοεμβρίου 200025 Νοεμβρίου 200024 Νοεμβρίου 200023 Νοεμβρίου 2000