Τηνιακός Λεωνίδας

16 Μαΐου 200807 Μαρτίου 200821 Δεκεμβρίου 200707 Δεκεμβρίου 200723 Νοεμβρίου 200716 Νοεμβρίου 200728 Σεπτεμβρίου 200727 Ιουλίου 200706 Ιουλίου 200704 Μαΐου 200727 Απριλίου 200720 Απριλίου 200709 Φεβρουαρίου 200719 Ιανουαρίου 200729 Δεκεμβρίου 200615 Δεκεμβρίου 200601 Δεκεμβρίου 200624 Νοεμβρίου 2006