Στάγκος Φίλιος

23 Μαρτίου 200521 Μαρτίου 200519 Μαρτίου 200518 Μαρτίου 200516 Μαρτίου 200511 Μαρτίου 200509 Μαρτίου 200508 Μαρτίου 200504 Μαρτίου 200526 Φεβρουαρίου 200518 Φεβρουαρίου 200510 Φεβρουαρίου 200509 Φεβρουαρίου 200505 Φεβρουαρίου 200503 Φεβρουαρίου 200501 Φεβρουαρίου 200531 Δεκεμβρίου 200430 Δεκεμβρίου 200429 Δεκεμβρίου 200428 Δεκεμβρίου 200427 Δεκεμβρίου 200423 Δεκεμβρίου 200421 Δεκεμβρίου 200417 Δεκεμβρίου 200416 Δεκεμβρίου 200410 Δεκεμβρίου 200408 Δεκεμβρίου 200403 Δεκεμβρίου 200402 Δεκεμβρίου 200401 Δεκεμβρίου 200419 Νοεμβρίου 200417 Νοεμβρίου 200416 Νοεμβρίου 200413 Νοεμβρίου 200408 Νοεμβρίου 2004