Στάγκος Φίλιος

15 Ιουλίου 200514 Ιουλίου 200513 Ιουλίου 200501 Ιουλίου 200530 Ιουνίου 200524 Ιουνίου 200523 Ιουνίου 200521 Ιουνίου 200518 Ιουνίου 200517 Ιουνίου 200516 Ιουνίου 200514 Ιουνίου 200508 Ιουνίου 200502 Ιουνίου 200531 Μαΐου 200524 Μαΐου 200520 Μαΐου 200519 Μαΐου 200518 Μαΐου 200516 Μαΐου 200513 Μαΐου 200512 Μαΐου 200528 Απριλίου 200527 Απριλίου 200526 Απριλίου 200519 Απριλίου 200513 Απριλίου 200508 Απριλίου 200507 Απριλίου 200506 Απριλίου 200505 Απριλίου 200524 Μαρτίου 2005