Ρούτση Κατερίνα

03 Ιανουαρίου 200328 Δεκεμβρίου 200227 Δεκεμβρίου 200221 Δεκεμβρίου 200219 Δεκεμβρίου 200218 Δεκεμβρίου 200217 Δεκεμβρίου 200214 Δεκεμβρίου 200213 Δεκεμβρίου 200210 Δεκεμβρίου 200209 Δεκεμβρίου 200228 Νοεμβρίου 200226 Νοεμβρίου 200225 Νοεμβρίου 200221 Νοεμβρίου 200220 Νοεμβρίου 200219 Νοεμβρίου 200216 Νοεμβρίου 200215 Νοεμβρίου 200212 Νοεμβρίου 200211 Νοεμβρίου 200208 Νοεμβρίου 200207 Νοεμβρίου 200205 Νοεμβρίου 200201 Νοεμβρίου 200231 Οκτωβρίου 200230 Οκτωβρίου 200229 Οκτωβρίου 200225 Οκτωβρίου 200223 Οκτωβρίου 200222 Οκτωβρίου 200221 Οκτωβρίου 200218 Οκτωβρίου 2002