Λυκαύγης Α

29 Μαΐου 201726 Μαΐου 201719 Μαΐου 201712 Μαΐου 201705 Μαΐου 201727 Απριλίου 201721 Απριλίου 201713 Απριλίου 201707 Απριλίου 201703 Απριλίου 201731 Μαρτίου 201723 Μαρτίου 201717 Μαρτίου 201710 Μαρτίου 201706 Μαρτίου 201703 Μαρτίου 201702 Μαρτίου 201728 Φεβρουαρίου 201723 Φεβρουαρίου 201717 Φεβρουαρίου 201716 Φεβρουαρίου 201714 Φεβρουαρίου 201713 Φεβρουαρίου 201708 Φεβρουαρίου 201706 Φεβρουαρίου 201705 Φεβρουαρίου 201703 Φεβρουαρίου 201702 Φεβρουαρίου 201701 Φεβρουαρίου 201730 Ιανουαρίου 201727 Ιανουαρίου 201726 Ιανουαρίου 2017