Καραογλάν Φράγκω

07 Νοεμβρίου 200206 Νοεμβρίου 200205 Νοεμβρίου 200204 Νοεμβρίου 200202 Νοεμβρίου 200201 Νοεμβρίου 200224 Οκτωβρίου 200219 Οκτωβρίου 200209 Οκτωβρίου 200208 Οκτωβρίου 200205 Οκτωβρίου 200201 Οκτωβρίου 200228 Σεπτεμβρίου 200223 Σεπτεμβρίου 200216 Σεπτεμβρίου 200214 Σεπτεμβρίου 200212 Σεπτεμβρίου 200211 Σεπτεμβρίου 200207 Σεπτεμβρίου 200216 Αυγούστου 200212 Αυγούστου 200206 Αυγούστου 200205 Αυγούστου 200202 Αυγούστου 200231 Ιουλίου 200226 Ιουλίου 200224 Ιουλίου 200223 Ιουλίου 200220 Ιουλίου 200218 Ιουλίου 200217 Ιουλίου 200216 Ιουλίου 200213 Ιουλίου 200211 Ιουλίου 200210 Ιουλίου 200209 Ιουλίου 2002