Καραογλάν Φράγκω

26 Μαρτίου 200321 Μαρτίου 200320 Μαρτίου 200319 Μαρτίου 200318 Μαρτίου 200314 Μαρτίου 200312 Μαρτίου 200311 Μαρτίου 200308 Μαρτίου 200306 Μαρτίου 200301 Μαρτίου 200319 Φεβρουαρίου 200315 Φεβρουαρίου 200314 Φεβρουαρίου 200311 Φεβρουαρίου 200308 Φεβρουαρίου 200307 Φεβρουαρίου 200331 Ιανουαρίου 200325 Ιανουαρίου 200324 Ιανουαρίου 200323 Ιανουαρίου 200322 Ιανουαρίου 200318 Ιανουαρίου 200311 Ιανουαρίου 200328 Δεκεμβρίου 200221 Δεκεμβρίου 200219 Δεκεμβρίου 200209 Δεκεμβρίου 200207 Δεκεμβρίου 200230 Νοεμβρίου 200227 Νοεμβρίου 200223 Νοεμβρίου 200218 Νοεμβρίου 200216 Νοεμβρίου 200211 Νοεμβρίου 200209 Νοεμβρίου 2002