Καμάρας Αντώνης

10 Ιανουαρίου 202019 Νοεμβρίου 201908 Οκτωβρίου 201923 Ιουλίου 201921 Ιανουαρίου 201402 Απριλίου 200128 Δεκεμβρίου 200002 Δεκεμβρίου 200001 Νοεμβρίου 200027 Οκτωβρίου 200020 Σεπτεμβρίου 200004 Ιανουαρίου 2000
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας