Καλοκαιρινός Αλέξης

04 Οκτωβρίου 201020 Σεπτεμβρίου 201030 Αυγούστου 201016 Αυγούστου 201019 Ιουλίου 201005 Ιουλίου 201021 Ιουνίου 201007 Ιουνίου 201017 Μαΐου 201008 Μαΐου 201006 Μαΐου 201003 Μαΐου 201026 Απριλίου 201017 Απριλίου 201010 Απριλίου 201029 Μαρτίου 201027 Μαρτίου 201015 Μαρτίου 201013 Μαρτίου 201001 Μαρτίου 201027 Φεβρουαρίου 201016 Φεβρουαρίου 201001 Φεβρουαρίου 201023 Ιανουαρίου 201018 Ιανουαρίου 201004 Ιανουαρίου 201021 Δεκεμβρίου 200914 Δεκεμβρίου 200923 Νοεμβρίου 200909 Νοεμβρίου 200926 Οκτωβρίου 200912 Οκτωβρίου 200928 Σεπτεμβρίου 200914 Σεπτεμβρίου 200931 Αυγούστου 200910 Αυγούστου 2009