Γεωρτζόγλου Γιώργος

01 Αυγούστου 200126 Ιουλίου 200116 Οκτωβρίου 200006 Οκτωβρίου 200005 Οκτωβρίου 200004 Οκτωβρίου 200003 Οκτωβρίου 200002 Οκτωβρίου 200030 Σεπτεμβρίου 200029 Σεπτεμβρίου 200028 Σεπτεμβρίου 200027 Σεπτεμβρίου 200022 Οκτωβρίου 199921 Οκτωβρίου 199930 Αυγούστου 199918 Αυγούστου 199927 Ιουλίου 199929 Ιουνίου 199917 Μαΐου 199928 Απριλίου 199921 Απριλίου 199907 Απριλίου 199912 Μαρτίου 199822 Ιανουαρίου 199818 Δεκεμβρίου 199724 Νοεμβρίου 199708 Νοεμβρίου 199704 Νοεμβρίου 199713 Σεπτεμβρίου 199709 Μαΐου 1997