Γεωργακόπουλος Θανάσης

17 Ιανουαρίου 200220 Δεκεμβρίου 200122 Νοεμβρίου 200125 Οκτωβρίου 200127 Σεπτεμβρίου 200130 Αυγούστου 200102 Αυγούστου 200105 Ιουλίου 200107 Ιουνίου 200110 Μαΐου 200112 Απριλίου 200116 Μαρτίου 200115 Φεβρουαρίου 200118 Ιανουαρίου 200121 Δεκεμβρίου 200023 Νοεμβρίου 200026 Οκτωβρίου 200014 Σεπτεμβρίου 200021 Ιουνίου 2000