Από την 49η στην 47η θέση ανέβηκε η Ελλάδα στον έγκυρο διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη της Διοίκησης (International Institute for Management Development, IMD) για το 2024. Ο δείκτης κατατάσσει 67 χώρες, κυρίως του ανεπτυγμένου κόσμου, γύρω από τέσσερις θεματικούς δείκτες: οικονομική απόδοση, αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης, αποδοτικότητα επιχειρηματικότητας και υποδομές.

Η βελτίωση της θέσης της χώρας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον δείκτη οικονομικής απόδοσης, στον οποίο η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο έξι θέσεων, από την 58η στην 52η. Η άνοδος αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα στις αξιολογήσεις τριών εκ των τεσσάρων μεγάλων οίκων αξιολόγησης. Ιδιαιτέρως θετικά αποτιμάται η συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο, όπου καταλαμβάνουμε την 33η θέση.

Δημόσια διοίκηση

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η χώρα μας καταγράφει σταθερά χαμηλές πτήσεις και βρίσκεται στην 52η θέση παγκοσμίως, ενώ το 2023 ήταν μία θέση χαμηλότερα. Ωστόσο, σημειώνεται πως η χώρα μας βρίσκεται στην 31η θέση στον δείκτη της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας το θετικό επενδυτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη σε φιλοεπιχειρηματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Αντιθέτως, οι δείκτες των δημόσιων οικονομικών, της φορολογικής πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου κατατάσσουν την Ελλάδα σε χαμηλές θέσεις (60η, 57η και 49η αντίστοιχα).

Σημαντικότερη, όμως, είναι η βελτίωση της χώρας στον δείκτη αποδοτικότητας της επιχειρηματικότητας, στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην 44η θέση, καταγράφοντας άλμα τεσσάρων θέσεων σε σχέση με πέρυσι. Στον δείκτη παραγωγικότητας η Ελλάδα βρίσκεται στην 37η θέση, ενώ οι αξίες και αντιλήψεις γύρω από την επιχειρηματικότητα είναι αρκετά θετικές, κατατάσσοντάς μας στην 36η θέση. Από την άλλη, προβληματική είναι η εικόνα της αγοράς εργασίας, όπου βρισκόμαστε στην 58η θέση.

Υποδομές

Οσον αφορά τον δείκτη των υποδομών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση, όπου βρισκόταν και πέρυσι. Οι επιδόσεις στους τομείς των επιστημονικών υποδομών (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση), της υγείας και του περιβάλλοντος (π.χ. νοσοκομεία) είναι αρκετά καλές, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 36η θέση στις σχετικές κατηγορίες. Αντιθέτως, στις βασικές (π.χ. δημογραφικά χαρακτηριστικά) και τεχνολογικές υποδομές (π.χ. δίκτυα) η χώρα μας περνάει κάτω από τον πήχη και καταγράφεται στην 48η και 47η θέση αντίστοιχα.

Για την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο δείκτης του IMD θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμη την αύξηση των επενδύσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγής, την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την περαιτέρω απλοποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα.