Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 8 δισ. ευρώ από το πρώτο Μνημόνιο, με το οικονομικό επιτελείο και τον ΟΔΔΗΧ να αποστέλλουν τον Σεπτέμβριο επιστολή στον ESM με την οποία θα ζητούν μέρος της εξαγοράς να πραγματοποιηθεί με χρήματα από το «σκληρό» μαξιλάρι ασφαλείας των διαθεσίμων που ανέρχονται σε 15,8 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνει την πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 8 δισ. ευρώ, με δόσεις των 2,645 δισ. ευρώ που λήγουν το 2026, το 2027 και το 2028. Ειδικότερα, ένα ποσό ύψους 5 δισ. ευρώ θα καταβληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με κεφάλαια από το «σκληρό» μαξιλάρι, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο του 2025 και η εξόφλησή τους θα γίνει από τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 36,1 δισ. ευρώ.

Βελτίωση  

Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας και στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ η χρήση του «σκληρού» μαξιλαριού και των ταμειακών διαθεσίμων επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές, μειώνοντας το βάρος των μελλοντικών υποχρεώσεων και ενισχύοντας την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Τον Δεκέμβριο του 2022, το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε την πρώτη πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου ύψους 2,645 δισ. ευρώ από το ευρωπαϊκό δάνειο GLF. Ακολούθησε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, τα οποία κανονικά έπρεπε να πληρωθούν φέτος και τον επόμενο χρόνο. Αυτές οι κινήσεις έχουν μειώσει αισθητά το βάρος των υποχρεώσεων της χώρας και έχουν δώσει «ανάσες» στην οικονομία, καθώς από τον Απρίλιο του 2022 έχουν εξοφληθεί πλήρως οι οφειλές προς το ΔΝΤ.

Η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση του δημόσιου χρέους και η απαλλαγή της χώρας από τον εξωτερικό δανεισμό. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη μείωση του χρέους τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε απόλυτα μεγέθη. Ο περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μειώνει αντίστοιχα τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τόκους, απελευθερώνοντας πόρους για την ανάπτυξη και άλλες κρίσιμες ανάγκες της χώρας.