Κανονικά θα λειτουργήσουν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα, ενώ αποτελεί νομοθετημένη αργία για τις τράπεζες και τους τραπεζοϋπαλλήλους οπότε όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε όλη την χώρα θα παραμείνουν κλειστά.

Παράλληλα, στο Δημόσιο έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.

Επίσης, αυτοί που δε θα δουλέψουν του Αγίου Πνεύματος είναι οι εργαζόμενοι σε:

α) καπνοβιομηχανίες,

β) κλινικές και ιατρικά εργαστήρια,

γ) ναυτικά πρακτορεία,

δ) επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,

ε) εφημερίδες,

στ) λατομεία πέτρας και χώματος,

ζ) ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,

η) επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων)

θ) ηλεκτροτεχνίτες

ι) φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,

ια) φωτοστοιχειοθέτες,

ιβ) φορτ/τές,

ιγ) τυπογραφεία

ιδ) βιβλιοπωλεία,

ιε) θυρωροί

ιστ) εργοδηγοί – σχεδιαστές κτλ.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω δε θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Όσον αφορά στα εμπορικά καταστήματα, τα περισσότερα λειτουργούν κανονικά εκτός και αν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι έχουν λάβει διαφορετική απόφαση.

Για παράδειγμα, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, εορτή του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά.

Παράλληλα, υποχρεωτικά κλειστά θα είναι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, ημέρα Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

«Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώθηκε ως τοπική αργία για τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΚΜ, με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 380081 (1068) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας», σημειώνει ο ΕΣΘ και στο πλαίσιο αυτό καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά, για την τήρηση της νομιμότητας της τοπικής αργίας.

Ανοιχτά θα είναι τα σουπερμάρκετ την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.