Οι Έλληνες νοσταλγούν το γραφείο και θέλουν να επιστρέψουν

«Επιστροφή στο γραφείο» επιλέγουν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με μεγάλη πανελλαδική έρευνα της PULSE RC για την SOCIALDOO.