Επίθεση φιλίας: Βαθμολογούν με άριστα την αθηναϊκή πολυκατοικία

Η αθηναϊκή πολυκατοικία, αυτό το ιδιαίτερο κεφάλαιο της εγχώριας αρχιτεκτονικής και της μεταπολιτευτικής εργολαβικής κυριαρχίας, δέχεται «επίθεση φιλίας» από το εξωτερικό