«Η επίσκεψη Γκαγκάριν εις την Ελλάδα επεσκίασε τα άλλα εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα χθες και σήμερον. Ο αθηναϊκός λαός επεφύλαξεν εις των Ρώσον αστροναύτην μίαν ενθουσιώδη και ειλικρινή υποδοχήν, διατηρεί δε τας καλυτέρας εντυπώσεις διά το ήθος και τη σεμνότητα του νεαρού πρωτοπόρου. Από της πλευράς του ο Γιούρι Γκαγκάριν έμεινε έκπληκτος σχεδόν από τας αυθορμήτους "μεσογειακάς" εκδηλώσεις. Από επίσημον πλευράν η υποδοχή υπήρξε άμεμπτος, ενώ από… αστυνομικής και κομματικής δεν έλειψαν, ως συνήθως συμβαίνει, αι υπερβολαί.

Ο Ρώσος αστροναύτης επεσκέφθη την πρωίαν την Ακρόπολιν και τον χώρον της παλαιάς Αγοράς. Ο πρώτος κοσμοναύτης εξέφρασε την ικανοποίησίν του που κατόρθωσε να επισκεφθεί την Αθήνα και ιδιαιτέρως το ακατάλυτον και αιώνιον αυτό αρχαίο μνημείον το οποίον, όπως χαρακτηριστικά ετόνισεν, ακτινοβολεί το πνεύμα της ειρήνης.

Επί πολλήν ώραν ο Γκαγκάριν και οι συνοδεύοντες αυτόν Ρώσοι δημοσιογράφοι, διπλωμάται και άλλοι εξήταζαν με έκδηλον θαυμασμόν τον Παρθενώνα, τις Καρυάτιδες, τον Ναό της Απτέρου Νίκης και τις λοιπές αρχαιότητες της Ακροπόλεως των Αθηνών.

Αργότερον ο Ρώσος κοσμοναύτης και η συνοδεία του μετέβησαν εις το Αστεροσκοπείον όπου και επεσκέφθησαν τα διάφορα τμήματα αυτού. Κατά την παραμονήν του εις το Αστεροσκοπείον ο Γκαγκάριν συνεζήτησε με τους Ελληνας ειδικούς πλείστα ειδικά θέματα επί της αστρονομίας και των πτήσεων εις το Διάστημα. Σημειωτέον ότι ο Ρώσος κοσμοναύτης κατά τη διέλευσίν του από τας οδούς των Αθηνών εγίνετο δεκτός υπό του πλήθους με ενθουσιασμόν…

Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμόν ενός από τους Σοβιετικούς δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Γκαγκάριν, η υποδοχή που επεφύλαξαν χθες οι Αθηναίοι στον Σοβιετικό αστροναύτη υπήρξε πολύ… μεσογειακή.

"Παντού σε όλες τις χώρες που επισκεφθήκαμε" είπε, "η υποδοχή ήταν λαμπρή. Οι εκδηλώσεις όμως που μας επεφύλαξαν οι Αθηναίοι ήσαν τόσο θερμές, που για μία στιγμή ανησυχήσαμε για τον κοσμοναύτη μας. Την εξήγησιν του φαινομένου αυτού την αποδίδουμε στο γεγονός ότι οι Ελληνες είναι μεσογειακός λαός…".

Αλλά και ο ίδιος ο Γκαγκάριν μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά συγκίνηση του για "την θερμή υποδοχή, τα θερμά χαμόγελα και τα θερμά αισθήματα" που εξεδήλωναν οι Αθηναίοι σε όλη τη διαδρομήν του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού έως την έπαυλι του Σοβιετικού πρεσβευτού στο Ψυχικό, όπου κατέλυσε.

"Είμαι", ανέφερε, "ενθουσιασμένος από την άφιξί μου στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους στον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο, για την πρόσκλησί μου, στην Ελληνική Κυβέρνησι για την χορήγησι της αδείας και στους Αθηναίους για τη θερμή υποδοχή, τα θερμά τους χαμόγελα και τα θερμά τους αισθήματα που μου επεφύλαξαν σε όλη τη διαδρομή. Από την καρδιά μου τους ευχαριστώ όλους για όλα αυτά".

Πάνω από το αριστερό φρύδι του Γκαγκάριν διακρίνεται μια ουλή, που, όπως φαίνεται, την απέκτησε έπειτα από ένα αυτοκινητικό δυστύχημα που του συνέβη πρόσφατα, γιατί αυτή δεν υπήρχε στις φωτογραφίες του μετά από την πτήσι του στο κοσμικό Διάστημα. Γι' αυτό και κάποιος τον ρώτησε:

- Πού οφείλεται η ουλή πάνω από το φρύδι σας;

Θέλοντας ασφαλώς να διαλύση κάθε παρανόησι, που θα άφηνε την εντύπωση ότι απέκτησε την ουλή κατά την κοσμικήν του πτήσι, ο Γκαγκάριν απάντησε:

- Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ουλή είναι επίγεια…».