Υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό με νέα αίτηση επιθυμεί  ο εκδότης Γιάννης Φιλιππάκης επιδιώκοντας να πετύχει τον μεγάλο του στόχο μέσω μιας άλλης εταιρείας που πλέον εκδίδει την εφημερίδα του και η οποία απορρόφησε τη «Δημοκρατικός Τύπος».

Το νέο σχετικό αίτημα υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο για την «Εστία Επενδυτική», µία εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο εταιρικό σχήµα δηλώνει σύνολο υποχρεώσεων – µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 2018 – ύψους 15,34 εκατ. ευρώ., εκ των οποίων περίπου 2 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο και  3,5 εκατ. ευρώ από υποχρεώσεις ασφαλιστικούς οργανισμούς που προέρχονται από τη «∆ηµοκρατικός Τύπος».

Στο αίτημα υπαγωγής το νέο εταιρικό σήμα ισχυρίζεται πως µε βάση τις εκτιµήσεις για την εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης η αποπληρωµή των συσσωρευµένων υποχρεώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση, στο σύνολό τους θεωρείται αδύνατη. Τονίζει, δε, ότι στην πρίπτωση που δεν επιτευχθεί ο περιορισµός και η ρύθµιση των υποχρεώσεων, η επιχείρηση κινδυνεύει να διακόψει.

Η πλευρά του εκδότη της «∆ηµοκρατίας» και της «Espresso», ζητά µε την «Εστία Επενδυτική» «κούρεµα» των υποχρεώσεων και αποπληρωµή σε 10 χρόνια, ενώ σε ό,τι αφορά το ∆ηµόσιο και τα Tαµεία επιδιώκει να καταβάλλει 44.000 ευρώ τον µήνα περίπου, δηλαδή να πληρώσει 5,28 εκατ. ευρώ σε βάθος 10 χρόνων, ενώ χρωστά σήµερα 5,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, ζητά να αποπληρώσει τις οφειλές προς το προσωπικό σε τρία χρόνια, ενώ υπόσχεται γενικώς ότι στο εξής θα πληρώνει εµπρόθεσµα.

Για να γίνει δεκτό το αίτημα η εταιρεία σημειώνει ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών υπολείπεται σηµαντικά των οφειλών της εταιρείας, για τις οποίες αυτοί ευθύνονται.

Αξίζει, δε να σημειωθεί ότι η συγχώνευση της «∆ηµοκρατικός Τύπος» µε την «Εστία Eπενδυτική» έγινε στις 20/12/2018, ενώ το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρεται σε απόφαση του 2017 και µε ισολογισµούς του 2016.

Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης,  αποτιμά την αξία της «Εστία Επενδυτική» σε 10.155 ευρώ, όσο είναι τα ίδια κεφάλαιά της .  ∆ηλαδή, η εταιρεία άξιζε µόλις 10.155 ευρώ και η συγχώνευση έγινε για βελτίωση µεγεθών, οικονοµίες κλίµακας κ.α.

Αυτό είναι το λιγότερο, καθώς στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρεται πως τα ίδια κεφάλαια είναι 2,141 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση 5,876 εκατ. ευρώ. ∆εδοµένου ότι στον ισολογισµό του 2016, βάσει του οποίου έχει γίνει η συγχώνευση, το σύνολο της καθαρής θέσης είναι 2,141 εκατ. ευρώ, ζητείται µια πειστική ανάλυση σχετικά µε το πώς το συγκεκριµένο ποσό αυξήθηκε αίφνης στα 5,876 εκατ. ευρώ. Και φυσικά η εξήγηση δεν µπορεί να επικεντρωθεί στα περί εταιρείας ορκωτών κύρους, η οποία έχει τρεις ορκωτούς ελεγκτές όλους κι όλους.

Όµως, τελικά όλα έχουν την εξήγησή τους. Τα 5,876 εκατ. ευρώ εµφανίζονται ως αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «Εστίας Επενδυτική», η οποία είναι η απορροφώσα εταιρεία. Ετσι, το νέο σχήµα έχει µετοχικό κεφάλαιο 5,876 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, η νέα εταιρεία από τη συγχώνευση αύξησε το µετοχικό της κεφάλαιο µε αξίες που δεν υπάρχουν.

Πάντως ο ορκωτός στις οικονοµικές καταστάσεις του 2017 αναφέρει ότι:

1. ∆εν έχει γίνει αποµείωση αποθεµάτων 861.000 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια είναι ισόποσα αυξηµένα.

2. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη 188.000 ευρώ για αγωγές τρίτων, µε αποτέλεσµα τα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξηµένα.

3. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 326.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα τα ίδια κεφάλαια.

4. ∆εν έχει γίνει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 720.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να είναι ισόποσα αυξηµένα.

5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών Aρχών, η εταιρεία θεωρεί τα έξοδα λανσαρίσµατος εφηµερίδων ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και τα αποσβένει µε συντελεστή 10%. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 5,9 εκατ. ευρώ.

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις του ορκωτού προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια, αν αθροιστούν, είναι φουσκωµένα κατά τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. Ετσι, η πραγµατική καθαρή θέση είναι αρνητική 5,85 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγµής πάντως η εταιρεία δεν έχει δηµοσιεύσει ισολογισµό χρήσης του 2018. Καθίσταται αναγκαίο να εξηγηθεί πώς µια εταιρεία µε αρνητική καθαρή θέση, µπορεί να αποτιµηθεί µε αξία 5,85 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι σε θέση να ξέρουν από πρώτο χέρι οι γνωρίζοντες πρόσωπα και καταστάσεις σχετικά µε τις πολιτικές επαφές και τις γενικότερες επιδιώξεις του εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη, η υπαγωγή στον εξωδικαστικό συµβιβασµό αποτέλεσε µια από τις µεγαλύτερες ζαριές του.

Ο ιδιος φέρεται να είχε αγαστές σχέσεις με την κυβέρνηση  των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν δίσταζε ο εκδότης Γ. Φιλιππάκης µέσω της εφηµερίδας του «∆ηµοκρατία» να προχωρά σχεδόν σε εβδοµαδιαία βάση σε χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Mαρέβας Μητσοτάκη.

Με αφορµή τις επιθέσεις αυτές, η Νέα ∆ηµοκρατία είχε προχωρήσει σε µια σειρά από σκληρές ανακοινώσεις για τη δηµοσιογραφική λογική της εφηµερίδας«∆ηµοκρατία», κάνοντας λόγο για µία εφηµερίδα η οποία είναι ο «∆ούρειος Ιππος» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η στάση αυτή δεν άλλαξε ακόµα και στο παρά πέντε των εθνικών εκλογών, όταν επιχείρησε να εµφανίσει τη Μαρέβα Μητσοτάκη ως εκπρόσωπο της Ν.∆. στην ενθρόνιση του νέου Πατριάρχη Αµερικής Ελπιδοφόρου.

Εσχάτως, η δηµοσιογραφική εµµονή Φιλιππάκη για το ζεύγος Μητσοτάκη εκδηλώθηκε µέσω των πικρόχολων σχολίων για τις ολιγοήµερες διακοπές του στα Χανιά, ενώ κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά η γραµµή για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, που ταυτιζόταν ευθέως µε την αντίστοιχη των φιλοΣΥΡΙΖΑϊκών εντύπων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από