Ύστερα από δύο αναβολές (μία σιωπηρή τον Δεκέμβριο και μία επίσημη τον Μάρτιο), η Ελλάδα είναι σήμερα Παρασκευή το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup.

Στο Eurogroup «οι θεσμοί θα ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν οι ελληνικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που προσδιορίζονται στη δήλωση του Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός της, οι οποίες εκκρεμούσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup».

Σήμερα η Ευρωομάδα αναμένεται να εγκρίνει την επιστροφή 640 εκατ. ευρώ που απορρέουν από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων από κεντρικές τράπεζες και ελάφρυνση χρέους 330 εκατ. ευρώ, δια μέσου της μηδενικής προσαύξησης του επιτοκίου για ορισμένες δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.