Δυνατότητα στη ΔΕΗ για νέα αποτίμηση των λιγνιτικών μονάδων, δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ.

Η τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη το βράδυ στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζει ότι δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έχουν τόσο όσοι επενδυτές προσήλθαν στον αρχικό διαγωνισμό, όσο και τυχόν νέοι παίκτες, εντός 7 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη πρόσκληση πιθανότατα θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα.