Αμετάβλητα παρέμειναν το δεύτερο τρίμηνο του 2018 η ζήτηση και τα κριτήρια χορήγησης δανείων, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Ειδικότερα, μικρή αύξηση της ζήτησης παρατηρήθηκε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το α" τρίμηνο του 2018. Αμετάβλητη ήταν η ζήτηση σε στεγαστικά δάνεια, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε. Μάλιστα η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε ώς έναν βαθμό.