Την Παρασκευή 20 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα ισχύος του μέτρου της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων (μονά – ζυγά) για την περίοδο 2017-2018 στην περιοχή του μικρού Δακτυλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του πράσινου Δακτυλίου  και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και λεωφορεία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1.1.1995 εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά συνέπεια, όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.