Συνεδρίασε την Τρίτη, για πρώτη φορά, παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανούς Φωτίου, το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής, Υιοθεσίας (Ε.Σ.Αν.Υ.).

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η κ. Φωτίου αφού είπε ότι «υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για ταχεία εφαρμογή του νόμου για την υιοθεσία και την αναδοχή» δήλωσε: «Εχουμε ήδη έτοιμες τις πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις» και εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους συμμετέχοντες ειδικούς στο Συμβούλιο και να τους ευχήθηκε καλή δουλειά, ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον παιδιά στα ιδρύματα και όλα να βρουν μία ζεστή αγκαλιά.

Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι θα γίνει «άμεσα το επόμενο μεγάλο βήμα, ώστε να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης».

Το Ε.Σ.Αν.Υ. αποτελεί συλλογικό, συμβουλευτικό όργανο, απαρτίζεται από 12 μέλη και τους αναπληρωτές τους και μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η εκπόνηση μελετών, ερευνών και πιλοτικών προγραμμάτων, καθώς και η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών υιοθεσίας και αναδοχής.

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπρόσωπος της δικαιοσύνης, φορείς (ΣΚΛΕ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και υπηρεσιακοί, έχει οριστεί ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Καρέλλας.