Μέσα από τις υπηρεσίες του Job Center του Δήμου Αθηναίων, του πρώτου στην Ελλάδα Κέντρου Επανένταξης στην εργασία για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δημιουργήθηκε πέρυσι με βάση διεθνή πρότυπα, βρήκαν δουλειά 74 πολίτες, οι οποίοι απουσίαζαν από την αγορά εργασίας για πολλά χρόνια, σύμφωνα με τον χθεσινό πρώτο απολογισμό. Στον έναν χρόνο λειτουργίας του Job Center, το 32% έχει βρει εργασία πλήρους απασχόλησης, το 15% εργασία μερικής απασχόλησης, το 8% εργάστηκε για ένα διάστημα και το 45% βρίσκεται στη διαδικασία ενεργούς αναζήτησης εργασίας. Λειτουργεί στο ισόγειο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων (Αγίου Κωνσταντίνου 14).