Τουλάχιστον 13 νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έχει ανοίξει η εταιρεία Coca-Cola 3E.
Ειδικότερα, η εταιρεία αναζητεί χειριστές περονοφόρου οχήματος για το Ηράκλειο και το Σχηματάρι, Market Developer σε Αργολίδα, Αθήνα, Κύθνο και Λακωνία, Product Manager σε Ηράκλειο και Σχηματάρι, Quality Control Inspection στο Σχηματάρι, καθώς επίσης Telesales Agent και Tell in στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, για τις θέσεις των χειριστών περονοφόρου οχήματος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον
έξι μήνες προηγούμενη σχετική εμπειρία αλλά και δυνατότητα εργασίας σε
βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινής βάρδιας και βάρδιες σε αργίες ή Σαββατοκύριακα.Πτυχίο Πανεπιστημίου στις σπουδές Επιχειρήσεων / Οικονομικών απαιτείται
για τις θέσεις του Market Developer, ενώ πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή ανάλογο πτυχίο τεχνικής κατάρτισης
απαιτείται για τις θέσεις του Production Operator.
Αναφορικά με τη θέση του Quality Control Ispector (Επιθεωρητή Ελέγχου Ποιότητας) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Χημείας, Χημικών Μηχανικών ή συναφούς αντικειμένου. Απαιτείται να έχουν καλή γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις ειδικότητες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: https://gr.coca-colahellenic.com/gr/kariera/eukairies-karieras/