Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών στο μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού ήταν σαφώς διατυπωμένα και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους και προσεκτικούς μαθητές ενώ ήταν δυσκολότερα από τα περσινά. Το θέμα Α ήταν βατό, αλλά είχε ορισμένες παγίδες, όπως το Α4. Το θέμα Β απαιτούσε πολύ καλή κατανόηση της θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα, το Β2 ήταν παρόμοιο με άσκηση του σχολικού βιβλίου, ενώ το Β1 και το Β3 χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά. Σχετικά με το θέμα Γ μπορούμε να πούμε ότι συνδύαζε τρία κεφάλαια της ύλης και οι υποψήφιοι αντιμετώπισαν προβλήματα, παρ" όλο που ήταν μέτριας δυσκολίας. Τέλος, το θέμα Δ ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και χρειαζόταν για την επίλυσή του η κατασκευή πολλών σχημάτων, η οποία ήταν χρονοβόρα. Ειδικά το Δ4 παρουσίαζε υψηλό βαθμό δυσκολίας. Εν κατακλείδι, τα φετινά θέματα της Φυσικής ζητούσαν από τον υποψήφιο την πλήρη κατανόηση των θεμάτων του σχολικού βιβλίου, την κατασκευή σχημάτων όπου κρινόταν χρήσιμο για την ορθή επίλυση του προβλήματος και, τέλος, τη διενέργεια αριθμητικών πράξεων με πολύ μεγάλη προσοχή.