Προσωπικό για την ενίσχυση των καταστημάτων της αναζητεί η Mega Motors SA, επίσημος διανομέας της Opel. Συγκεκριμένα η εταιρεία αναζητεί έναν υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών, έναν σύμβουλο πωλήσεων αυτοκινήτων και έναν μηχανικό αυτοκινήτων.
Ειδικότερα για τις θέσεις του υπεύθυνου εξυπηρέτησης πελατών και του συμβούλου πωλήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης σχολής.
Επίσης θα πρέπει να έχουν καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ αλλά και γνώση αγγλικών. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Για τη θέση του συμβούλου πωλήσεων συγκεκριμένα απαιτείται σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών.
Ειδικά για τη θέση του μηχανικού αυτοκινήτου απαιτούνται πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών στη συγκεκριμένη θέση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν και καλή γνώση Η/Υ.
Αποστολή βιογραφικών στο email megamotors@megamotors.gr.