Αντικειμενικό αλλά όχι δίκαιο θεωρούν στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν θα ωφελήσουν την ανώτατη εκπαίδευση οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Εντυπωσιακό είναι όμως, ότι σε ένα ποσοστό 79% απαντούν ότι νιώθουν απαισιοδοξία από τις αλλαγές στην παιδεία που προετοιμάζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.
 Συνολικά, τα σημαντικότερα προβλήματα που αναγνωρίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στον χώρο της παιδείας είναι η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (71%), η υποχρηματοδότηση (66%), η έλλειψη αξιολόγησης και οι ελλιπείς υποδομές (44%). Ακόμη, το 97% απαντά ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα ασχολούνται με τα προβλήματα της νεολαίας «καθόλου ή λιγότερο από όσο πρέπει».
 Τα παραπάνω είναι μερικά  από τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες η Global Link για την εταιρεία Boussias Communications ενόψει της απονομής των Education Leaders Awards 2018. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.248 εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (29% από την Αθήνα, 16% από τη Μακεδονία, 14% από τη Θεσσαλονίκη, 7% από την Πελοπόννησο κ.λπ.).
Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% αναφέρει ότι η διδακτική ύλη στα σχολεία είναι μεγάλη και δεν καλύπτεται, ενώ το 72% απαντά ότι χάνονται διδακτικές ώρες από τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και το 83% ότι οι τάξεις χρειάζονται περισσότερη οργάνωση. Τέλος, το 89% απαντά ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών στα σχολεία.