Μια πρωτοποριακή για τα οφθαλμολογικά δεδομένα μεταμόσχευση, τη μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς χιτώνα οφθαλμού από δότη ηλικίας μόλις 3 μηνών, πραγματοποίησε ο καθηγητής του ΑΠΘ Νικόλαος Ζιάκας και η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου τον τιμά με ειδικό βραβείο.

Πρόκειται για το Βραβείο Αριστείας Κλινικοεργαστηριακού Εργου και Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών, που θα απονεμηθεί στον οφθαλμολόγο πανεπιστημιακό σε εκδήλωση την Παρασκευή 18 Μαΐου και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2017 στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, όπου λειτουργεί η μοναδική Τράπεζα Κερατοειδών στην Ελλάδα.

Το μόσχευμα προήλθε από δωρεά των γονέων ενός βρέφους που κατέληξε. 

Ενα χρόνο μετά, το μόσχευμα παραμένει λειτουργικό χωρίς σημεία απόρριψης με αποτέλεσμα ο ασθενής να εξακολουθεί να έχει πολύ καλή όραση.

Να σημειωθεί ότι η ανάγκη για μεταμόσχευση κερατοειδούς στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη της προσφοράς που υπάρχει από δωρητές οργάνων. «Στόχος μου είναι η αξιοποίηση όλο και περισσότερων μοσχευμάτων, και αν είναι δυνατόν από ένα δότη να παρασκευάζονται παραπάνω από δυο, έως και τέσσερα μοσχεύματα κερατοειδούς, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων και τη μείωση της τυφλότητας» όπως δήλωσε ο τιμώμενος καθηγητής κ. Ζιάκας.