Αυτό το θαυματουργό φάρμακο που λέγεται ασπιρίνη και τελευταία βρέθηκε ότι ακόμα και σε ορισμένες μορφές καρκίνου έχει προστατευτική επίδραση, πολλές φορές ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να τη διακόψει. Είναι οι περιπτώσεις που αφορούν τις παρενέργειες της και κυρίως οι αιμορραγίες και ειδικότερα του στομαχιού και του εντέρου.
Σε μια εποχή που υπάρχει η τάση ενίσχυσης της αντιαιμοπεταλιακής δράσης της ασπιρίνης με συγχορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων η διερεύνηση των επιπτώσεων της διακοπής της ασπιρίνης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πράγματι η μελέτη COMPASS που ανακοινώθηκε στο τελευταίο πανευρωπαϊκό καρδιολογικό συνέδριο έδειξε ότι η συγχορήγηση χαμηλής δόσης του αντιπηκτικού φαρμάκου rivaroxaban με ασπιρίνη είχε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου και τον θάνατο, συγκριτικά με την χορήγηση μόνο ασπιρίνης. Κατά συνέπεια το τι συμβαίνει με την απότομη διακοπή της ασπιρίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (Circulation) μελετήθηκαν οι επιπτώσεις από τη διακοπή της μικρής δόσης ασπιρίνης, σε όσους την έπαιρναν για πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή πρόληψη. Πρόκειται για μελέτη από τη Σουηδία που περιλάμβανε 601.527 άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Από την μελέτη αυτή αποκλείσθηκαν οι ασθενείς με καρκίνο καθώς και εκείνοι που είχαν υποστεί εγχείρηση ή είχαν αιμορραγήσει τους τελευταίους 3 μήνες. Μέσα σε μια τριετία συνέβησαν 62.960 καρδιακά συμβάματα. Εκείνο που παρατηρήθηκε ότι τα καρδιαγγειακά συμβάματα που συνέβησαν σ αυτούς που διέκοψαν την ασπιρίνη ήταν σαφώς περισσότερα στο επίπεδο του 37% συγκριτικά με εκείνους που δεν διέκοψαν την ασπιρίνη.
Η απότομη διακοπή της ασπιρίνης φαίνεται ότι αποτελεί ερέθισμα για την ενεργοποίηση του συγκολλητικού μηχανισμού των αιμοπεταλίων που πάνω στην αθηρωματική πλάκα συγκολλούνται μεταξύ τους και δημιουργούν τον θρόμβο. Αυτός ο θρόμβος αποφράσσει την αρτηρία και δημιουργεί το έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Ανάλογος μηχανισμός υπερπηκτικότητας του αίματος δημιουργείται ύστερα από μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις ή ύστερα από απότομη διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρούνται εμφράγματα λίγες εβδομάδες μετά την εγχείρηση ή την διακοπή των αντιπηκτικών φαρμάκων.
Συμπερασματικά η απότομη διακοπή της ασπιρίνης σε εκείνον που την παίρνει για χρόνια πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και φειδώ.