Αναστέλλεται από την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διαπραγμάτευση των ομολογιών της εταιρείας Συστήματα Sunjlight ΑΒΕΕ, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αναστολή ισχύει μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση από την εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε τμήμα εργοστασίου της στην Ξάνθη, την 1 Μαΐου 2018.