Με τέρμα τα γκάζια, αγνοώντας τους κινδύνους, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν τουλάχιστον 4.282 οδηγοί  κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από συνεργεία ελέγχου της Τροχαίας σε όλη τη χώρα. Οι στοχευμένοι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Παράβαση της εβδομάδας», το οποίο εφαρμόζεται με στόχο την αντιμετώπιση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων.Τη Μεγάλη Εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από 645 συνεργεία Τροχαίας σε 12.962 οχήματα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 4.282 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
Οι περισσότερες παραβάσεις σχετικά με το όριο ταχύτητας σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Ακαρνανίας (482), στον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης (420) και στο οδικό δίκτυο της Αττικής (309).