Γλιτώνουν και φέτος τη φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια και από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους χιλιάδες φορολογούμενοι με περιστασιακή απασχόληση.Διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και έχουν τεκμήρια διαβίωσης συνολικού ύψους μέχρι 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Δηλαδή θα ισχύει και για αυτούς η μείωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ. Ετσι δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Ωστόσο, για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο θα έπρεπε το 2017 να είχαν πραγματοποιήσει πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα που να αντιστοιχεί στο 10% του εισοδήματός τους. Σύμφωνα με τη διάταξη:
– Οταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα και δεν αποκτάται εισόδημα από εκμετάλλευση κεφαλαίου, τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ.
– Εάν το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ.
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:
– Αυξάνονται από τις 4.631 ευρώ στις 8.315 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου 2017 οι μηνιαίες αποδοχές του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.   
– Κάθε τρίμηνο θα υποβάλλεται η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας. Για πρώτη φορά θα υποβληθεί στις 30 Απριλίου.
– Δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η ωφέλεια που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς τις τράπεζες.
– Υπάλληλοι που μεταφέρονται ή μετατάσσονται από το υπουργείο Οικονομικών στην ΑΑΔΕ διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους και την προσωπική διαφορά.