Ενα νέο προϊόν για την ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου ανέπτυξε η Interamerican, ενώ παράλληλα προχωρεί και σε σημαντικές βελτιώσεις στα υφιστάμενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων. Με την ασφάλιση της κτηνοτροφίας, η εταιρεία έρχεται να καλύψει τον κίνδυνο απώλειας ζώων λόγω ατυχήματος, ασθενειών και παθήσεων, πυρκαγιάς, κεραυνού, θερμοπληξίας, καθώς και λόγω φυσικών φαινομένων (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία, κατολίσθηση / καθίζηση, σεισμός). Το πρόγραμμα «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου» της εταιρείας παρέχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα, και συγκεκριμένα για την απώλεια παραγωγής γάλακτος συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.