Νoμοθετική ρύθμιση για όσους υπάρχουν αιτήματα έκδοσης από τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τον χρόνο κράτησης τους κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής

Σύμφωνα με τη ρύθμιση οι εκζητούμενοι από τρίτες χώρες μπορούν να κρατούνται και πέραν του νομίμου ορίου μόνο εφόσον  εκκρεμεί αίτημα έκδοσης τους για ποινικά αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπράξει στη χώρα έκδοσης.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε γνωστό ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά μόνον αιτήματα έκδοσης και μόνον για ποινικά αδικήματα και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με διοικητική κράτηση στο πλαίσιο αιτημάτων πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ασύλου. Υπενθυμίζεται ότι οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί παραμένουν κρατούμενοι μόνο στο πλαίσιο της χορήγησης ασύλου.

Σε κάθε περίπτωση  η εν λόγω διάταξη για τους 8 Τούρκους θα έχει αξία μόνον αν η Τουρκία υποβάλλει εκ νέου αίτημα έκδοσής τους, καθώς έως τώρα τα αιτήματα της Τουρκίας έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.