Απόλυτη προστασία από τα τεκμήρια αναμένεται να έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι φοιτητές, νοικοκυρές κ.ά. που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, καθώς και οι άνεργοι που παρακολούθησαν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης λαμβάνοντας πολύ μικρά ποσά αμοιβών και κινδύνευαν να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%.
Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι  οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και βαρύνονται με τεκμήρια διαβίωσης συνολικού ύψους μέχρι 9.500 ευρώ θα φορολογηθούν τόσο για το πραγματικό  εισόδημα όσο και για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Δηλαδή θα ισχύει και για αυτούς η μείωση φόρου που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ. Ετσι δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος.
Ειδικότερα, με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση θα παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 (για τις φορολογικές δηλώσεις του 2018) η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει ότι:
nΟταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα και δεν αποκτάται εισόδημα από εκμετάλλευση κεφαλαίου τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ.
nΕάν το δηλωθέν εισόδημα  υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ.
Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης θα αποτραπεί ο κίνδυνος να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος χιλιάδες φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση όπως άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με υποαπασχόληση θα πιάνονταν στην παγίδα των τεκμηρίων.
Συγκεκριμένα, αν δεν υπήρχε πρόθεση να εφαρμοστεί και φέτος η παραπάνω διάταξη, τότε θα εφαρμοζόταν και για τους παραπάνω φορολογούμενους οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες:
1. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία το δηλωθέν εισόδημα δεν προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος, τότε τόσο το δηλωθέν εισόδημα όσο και η προστιθέμενη σε αυτό διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων φορολογούνται στο σύνολό τους ως εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ.
2. Επί του κύριου φόρου που προκύπτει με τον συντελεστή 22% επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100%.
Ουσιαστικά, δηλαδή, αν η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν αποφάσιζε να εφαρμόσει και φέτος την ευνοϊκή διάταξη, τότε όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2017 και θα εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2018 πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση θα πιάνονταν στις παγίδες των τεκμηρίων διαβίωσης (για τις κατοικίες και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν χρησιμοποιήσει) και θα υπερφορολογούνταν επί υψηλών τεκμαρτών εισοδημάτων με τελικό φορολογικό συντελεστή διπλάσιο του 22%, δηλαδή με 44%.

Παράδειγμα: Tι πληρώνει φοιτητής που εργάζεται περιστασιακά
Φοιτητής 20 ετών εισέπραξε το 2017 από μία επιχείρηση για έκτακτη αμοιβή, π.χ. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, 1.800 ευρώ και από άλλη  για παρόμοιες έκτακτες και ευκαιριακές εργασίες 1.200 ευρώ (για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών). Οι καταβολές έγιναν από τις επιχειρήσεις με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Ο φοιτητής φιλοξενείται στους γονείς του. Είναι υποχρεωμένος φέτος να υποβάλει δική του δήλωση, γιατί  έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό εισόδημα ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι. Ο φοιτητής  διαθέτει επίσης κι ένα αυτοκίνητο με αντικειμενική δαπάνη 2.500 ευρώ. Επειδή το πραγματικό του εισόδημα ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (1.800 + 1.200), ποσό που είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό του εισόδημα φθάνει τα 5.500 ευρώ (2.500 από το αυτοκίνητο και 3.000 ευρώ από την ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη) το οποίο είναι χαμηλότερο των 9.500 ευρώ, ο φοιτητής θα φορολογηθεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Θα δικαιούται δηλαδή την έκπτωση φόρου που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος που θα φορολογηθεί λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα των 3.000 ευρώ στο οποίο θα προστεθεί η διαφορά  τεκμηρίων 2.500 ευρώ (5.500 ευρώ – 3.000 ευρώ). Δηλαδή, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται σε 5.500 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο.