Το θέμα της υπέρτασης, δηλαδή αυτής που ο πολύς κόσμος αποκαλεί απλά «πίεση», απασχολεί επί σειρά δεκαετιών την Ιατρική γιατί η αυξημένη πίεση σχετίζεται με σοβαρές βλάβες των βασικότερων οργάνων που συνδέονται άμεσα με τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή της καρδιάς, του εγκεφάλου και των νεφρών. Για τους λόγους αυτούς το θέμα της υπέρτασης διατηρείται πάντα στην επικαιρότητα της ιατρικής βιβλιογραφίας.
Η λεγόμενη από τον κόσμο «μικρή πίεση» θεωρείται φυσιολογική όταν βρίσκεται περί τα 80 mmHg. Οταν αυτή η πίεση πέφτει πολύ χαμηλότερα, παρατηρήθηκε σε διάφορες μελέτες ότι αυξάνονται τα καρδιοαγγειακά επεισόδια.
Μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη (SPRINT) με 9.361 υπερτασικούς ασθενείς που είχε διάρκεια 5 χρόνων (2010-2015) έδειξε ότι η έντονη αντιυπερτασική θεραπεία που είχε ως στόχο η μεγάλη πίεση να κυμαίνεται περί τα 120 mmHg είχε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα καρδιοαγγειακά συμβάματα (έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατος) σε σχέση με την ηπιότερη αντιυπερτασική θεραπεία που είχε στόχο η μεγάλη πίεση να κυμαίνεται περί τα 140 mmHg. Με απλά λόγια, όσο χαμηλότερη είναι η μεγάλη πίεση τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.
Ακόμα και τα άτομα που δεν παίρνουν φάρμακα και έχουν χαμηλή τη μεγάλη πίεση – κάτω των 120 mmHg – έχουν λιγότερα καρδιοαγγειακά συμβάματα συγκριτικά με εκείνους που έχουν υψηλότερη τη μεγάλη πίεση (μεταξύ 120-140 mmHg).
Ομως, πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τη μικρή πίεση στο διεθνούς κύρους περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, το «Circulation». Το ερώτημα στη μελέτη αυτή ήταν κατά πόσο η μικρή πίεση όταν είναι πολύ χαμηλή (κάτω των 80 mmHg) δημιουργεί προβλήματα στους ασθενείς που κάνουν εντατική αντιυπερτασική θεραπεία, η οποία κατεβάζει τη μεγάλη πίεση στα επίπεδα των 120 mmHg. Το ευχάριστο αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν ότι η μικρή πίεση δεν επηρεάζει σημαντικά τα ευεργετικά αποτελέσματα της αντιυπερτασικής θεραπείας και, κατά συνέπεια, η χορήγηση αντιυπερτασικών φαρμάκων που έχουν ως αποτέλεσμα να ρίχνουν τη μεγάλη αρτηριακή πίεση περίπου στα 120 mmHg είναι ενδεδειγμένη.
Με απλά λόγια, η χορήγηση των αντιυπερτασικών φαρμάκων με στόχο την ελάττωση της μεγάλης πίεσης είναι ασφαλής για τον ασθενή. Αλλωστε οι σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες των αντιυπερτασικών φαρμάκων δεν υπερβαίνουν το 4% στο σύνολο των ασθενών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης SPRINT.