Τι είναι το bullying; Πόσο επικίνδυνο είναι για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών; Πώς μπορεί να συμβάλει το σχολείο στην καταπολέμηση του φαινομένου; Και τελικά το bullying μπορεί να νικηθεί; Μια αναλυτική παρουσίαση του προβλήματος του εκφοβισμού στα σχολεία δίνουν ο Νίκος Σιδέρης (συγγραφέας του βιβλίου «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!») μαζί με τη Δήμητρα Γιαννακοπούλου και τον Παύλο Χαραμή στο βιβλίο «Bullying: Και όμως νικιέται! Μια στρατηγική για γονείς, παιδαγωγούς, παιδιά και όλους τους άλλους» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Στο βιβλίο δίνονται ενδιαφέρουσες μεθοδολογικές απαντήσεις στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε όποιον αναζητά να κατανοήσει το φαινόμενο του εκφοβισμού που αυξάνεται στην περίοδο της κρίσης.
Η ψυχολόγος Δήμητρα Γιαννακοπούλου στο πρώτο κομμάτι του βιβλίου μελετά και εμφανίζει αναλυτικά τα προγράμματα αντι-bullying που έλαβαν χώρα και εκτός ελληνικών συνόρων, τη μεθοδολογία τους, και κάνει μια τελική αποτίμηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εν συνεχεία ο εκπαιδευτικός Παύλος Χαραμής παρουσιάζει το φαινόμενο μέσα στο ελληνικό σχολείο, τις αντι-bullying στρατηγικές και συνεκτιμά τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία, δείχνοντας την ανάγκη για έναν νέο σχεδιασμό που θα δίνει και νέο όραμα στα σχολεία, το οποίο θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και στη συλλογικότητα.  
Η μάχη όμως εναντίον του εκφοβισμού, όπως αναφέρει ο Νίκος Σιδέρης στην ανάλυσή του, πρέπει να δοθεί στο φαντασιακό των παιδιών. Η μάχη πρέπει να στοχεύει στην αποδόμηση της ψευτομαγκιάς και της επιθετικότητας που προέρχεται από αυτήν και οδηγεί σε ένα ψευτονταηλίκι, όρος που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να ορίσει το bullying. Φέρνει πραγματικά και εμπειρικά παραδείγματα και προτείνει μεθόδους που καταστρέφουν οποιαδήποτε αίγλη του νταή, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετασχηματίζεται σε γελοίο και οι πράξεις του σε μια φαιδρότητα.

Νίκος Σιδέρης, Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Παύλος Χαραμής
Bullying: Και όμως νικιέται! 
Μια στρατηγική για γονείς, παιδαγωγούς, παιδιά και όλους τους άλλους
Εκδ.: Μεταίχμιο, Σελ. 256
Τιμή: 12,20 ευρώ