Αθήνα, 12 Oκτωβρίου 2015.Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 14o Ετήσιο Συνέδριο Healthworld στις 19 & 20 Οκτωβρίου, με τίτλο: «Does health matter?», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Athens Ledra.

Το συνέδριο, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του ΣΦΕΕ, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο forum κατάθεσης αξιοποιήσιμων προτάσεων και αναζήτησης λύσεων στα καυτά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο υγείας και αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους εκπροσώπους του χώρου της υγείας στη χώρα μας.

Στο φετινό συνέδριο, θα συζητηθεί σε βάθος η πρωταρχική σημασία της ύπαρξης ενός βιώσιμου και καινοτόμου συστήματος υγείας, για τους πολίτες, την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, θα αναζητηθούν οι πρακτικές που θα μετασχηματίσουν το σύστημα υγείας σε αποτελεσματικό, με στόχο πάντα το βέλτιστο επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η οποία ενσωματώνει την πολιτική για την υγεία ως στους καθοριστικούς παράγοντες ευημερίας και ανάπτυξης για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης.

Ανάμεσα στα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι:

  • Η Απόδοση Αξίας στην Υγειονομική Περίθαλψη-Σκέψεις για το Μέλλον: Υγιές Σύστημα Υγείας και Υγιής Κοινωνία
  • Η Φαρμακευτική Βιομηχανία ως Παράγοντας Ενίσχυσης μίας Υγιούς Οικονομίας
  • Οι Ασθενείς στο Επίκεντρο της Λήψης Αποφάσεων: Ισότιμη και Άμεση Πρόσβαση σε Αποτελεσματικά και Ασφαλή Φάρμακα
  • Η Κοινωνικο-Οικονομική Αξία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και της Διαγνωστικής Τεχνολογίας στην Υγειονομική Περίθαλψη
  • Εξισορροπώντας το Κόστος και την Ποιότητα του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω μιας Αποτελεσματικής Μεθοδολογίας Διαχείρισης των Προμηθειών

Δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κάθε ημέρας συνεδρίου ολοκληρώνοντας τον κύκλο των εργασιών:

* Ημέρα Α’- Βαδίζοντας με Στόχο την Ορθή Μεταρρύθμιση - Ένας Αγώνας Δρόμου Ενάντια στο Χρόνο (Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε το σύστημα)

* Ημέρα Β’ - Προσεγγίζοντας ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης

Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής, ιατρικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.

O Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: «Για 14η χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διήμερο Συνέδριο για την Υγεία με κύριο θέμα την σημασία ενός βιώσιμου Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης για τους πολίτες, την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Με το Συνέδριο συνεχίζουμε την συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που είναι αναγκαίες ώστε να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση και να φθάσουμε κάποτε σε ένα υγιές Σύστημα Υγείας για μια υγιή κοινωνία. Παράλληλα προσδοκούμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες την φαρμακευτικής βιομηχανίας να εξελιχθεί σε παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας μας».

Ο Προέδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Haseeb Ahmad, με αφορμή το επικείμενο συνέδριο HealthWorld 2015 δήλωσε: «Tο ελληνικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση έχει φέρει το Σύστημα στα όριά του. Οι δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να εντείνουν τα σημεία ισορροπίας του συστήματος. Η οικονομική κρίση δημιουργεί μεγαλύτερες υγειονομικές ανάγκες και επιπλέον στερεί πόρους τους οποίους το σύστημα υγείας έχει ανάγκη.  Επομένως, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, η φαρμακευτική βιομηχανία, το κράτος, η επιστημονική κοινότητα, είναι να προτείνουμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε από κοινού λύσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας στο παρόν αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Μόνον έτσι θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Η καθιέρωση εθνικής πολιτικής υγείας με συγκεκριμένες προτεραιότητες βασισμένη στις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας, η περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αξιοποίηση της υπάρχουσας ιατροφαρμακευτικής παρέμβασης, η υιοθέτηση των βέλτιστων μεθόδων για την αξιολόγηση των νέων και υπαρχουσών θεραπειών και άρα και των επενδυμένων πόρων, είναι βασικές προτάσεις που καλούμαστε να αναλογιστούμε. Πάνω από όλα όμως, είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ευρηματικά τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη χρηματοδότηση της παρεχόμενης φροντίδας. Θα πρέπει να δούμε την υγεία όχι ως δαπάνη αλλά ως επένδυση.  Μια επένδυση η οποία δεν βελτιώνει μόνο την υγεία των πολιτών αλλά επιπλέον θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στο πεδίο αυτό οι επιχειρήσεις μέλη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου προσδοκούν εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία με την πολιτεία για την ανάδειξη κοινά επωφελών λύσεων».

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών υπογράμμισε: “Παρα τις σημαντικές δημοσιονομικές επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας, ο χώρος της υγείας και του φαρμάκου εξακολουθεί να ταλανίζεται από αβεβαιότητα.  Παρά το ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει αναγνωρισθεί ως ένας από τους τομείς που θα στηρίξουν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, αντί να εφαρμόζονται αναπτυξιακές πολιτικές  συνεχίζονται οι μνημονιακές οριζόντιες μειώσεις τιμών  που έχουν οδηγήσει τη φαρμακευτική δαπάνη σε επίπεδα μη βιώσιμα για τις επιχειρήσεις και επικίνδυνα για την υγεία του πολίτη.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο επιχειρεί σήμερα να επαναφέρει την συζήτηση στην ανάγκη να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα σταθεροποιήσουν την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, θα διασφαλίσουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον προσέλκυσης των επενδύσεων που έχει ανάγκη η Ελλάδα”.

Ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Συντονιστής των Εργασιών του Συνεδρίου κ. Ιωάννης Κυριόπουλος τόνισε: «Η οικονομική ασφυκτική πίεση, η οποία ασκείται στο υγειονομικό σύστημα της χώρας μας, συμβάλλει με δραματικό τρόπο στην ευρεία απο-ασφάλιση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις επίσημες διεθνείς αναφορές ο πληθυσμός, ο οποίος ευρίσκεται εκτός ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται σε 21% του συνολικού πληθυσμού ενώ κατά την εκτίμηση των δημοσίων  αρχών της χώρας 3,06 εκατ. πολίτες έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, κατάσταση η οποία συνιστά μείζονος αρνητικής σήμανσης ιστορικό και πολιτικό μέγεθος για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Κατά συνέπεια, αυτό το ευρύτατο τμήμα του πληθυσμού αποτελεί πεδίο αυξημένης τρωτότητας σε μείζονες κίνδυνους υγείας, ενώ παράλληλα τα φαινόμενα αυτά ανορθώνουν εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών υγείας στον ανασφάλιστο πληθυσμό. Αρκεί να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα το 59,1% ανθρώπων με ελάχιστα ή μηδενικά εισοδήματα, δεν επισκέφθηκαν πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πρόβλημα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η επαναφορά ως προτεραιότητας στην πολιτική διάταξη της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, μέσα από την αλλαγή του συστήματος υγείας με έμφαση στην (προσιτή και "οικονομική") πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (περιλαμβανομένης της φαρμακευτικής περίθαλψης) έναντι της (δαπανηρής και μη ευχερώς προσβάσιμης) τριτοβάθμιας περίθαλψης σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό σύστημα.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από