Από το υπουργείο Περιβάλλοντος εξηγούν ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί όλες οι προϋποθέσεις. Ωστόσο υπάρχουν μερικά πράγματα στον έως τώρα σχεδιασμό που είναι αδιαπραγμάτευτα.Ποια είναι αυτά;

1Κάθε περίπτωση παράνομου οικισμού θα εξεταστεί ξεχωριστά και δεν θα υπάρξει οριζόντια λύση, όπως είναι για παράδειγμα το γκρέμισμα όλων ανεξαιρέτως των οικισμών. «Δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε τόσα σπίτια» λένε πηγές του ΥΠΕΚΑ.

2Θα εξεταστεί σε όλους τους οικισμούς, όπου υπάρχει επέμβαση του κράτους: δηλαδή, έχει γίνει σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκαν έργα για δρόμους, πλατείες και κοινωνικές υποδομές, εάν υπάρχει η πολεοδομική και περιβαλλοντική δυνατότητα να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία. Γύρω από αυτούς τους οικισμούς θα χαραχθεί στον χάρτη μια κόκκινη γραμμή που θα τους περικλείει. Εξω από αυτήν δεν θα επιτρέπεται τίποτα.

3Ολα τα σπίτια πρέπει να δηλωθούν ως αυθαίρετα και να τακτοποιηθούν πληρώνοντας τα ανάλογα τέλη και πρόστιμα. Και θα πρέπει να παραχωρηθούν εκτάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί νέο δάσος ή να αναδασωθεί επιπλέον έκταση.

4Για όλες τις περιπτώσεις θα προηγηθεί ειδική πολεοδομική και περιβαλλοντική μελέτη ώστε η λύση που θα προκριθεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον και τις γύρω περιοχές: χαμηλός συντελεστής δόμησης, δημιουργία δρόμων και πλατειών με μεγαλύτερη αναλογία πρασίνου από το σχέδιο πόλης. Σημειώνεται ότι για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ο μέσος συντελεστής δόμησης για κατοικία είναι 0,4.