Η έκδοση (το εξώφυλλο αριστερά) κυκλοφορεί σε επιστημονική επιμέλεια του Κέντρου Πολιτισμού, Ερευνας και Τεκμηρίωσης και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο, για την περίοδο 2000-2009, αφορά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, αλλά και τις προειδοποιήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος για την επερχόμενη κρίση. Το δεύτερο αναλύει με στοιχεία τη δραματική περίοδο της κρίσης